Du-te la cuprins

Meniu principal:


Page 14

Servicii

Elaborarea actelor de autoritate:
a)Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
b)Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
c)Dispozitie privind reglementarea fumatului;
d)Dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
e)Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
f)Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
g)Propunerea de clauze la contracte/conventii,cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza(la solicitarea in scris a beneficiarului);
h)Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor salariatilor la locurile de munca;
Instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta(aparare impotriva incendiilor,protectie civila,situatii de urgenta);
Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului economic;
Controlul aplicarii normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
Propunerea de dotare cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
Indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor;
Intocmirea semestrial a raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor prezentarea acestuia conducerii;
Verificarea efectuării instructajelor si a consemnarii acestora în fisele individuale de instruire;
Instruirea, pregatirea si verificarea anuala a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
Asistentă la întocmirea documentatiilor pentru aviz sau autorizatie P.S.I.;
Asistentă pentru stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
Intocmirea planului de evacuare;
Intocmirea necesarului de formulare tipizate(fisele de instruire,planuri de evacuare, etc);
Intocmirea planului de interventie;
Intocmirea fisei Obiectivului;
Asistentă pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca.Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal